دستگاه خمیر پهن کن نان پيتزا

 اين دستگاه  برای پهن کردن چانه خمير به فرم نان پيتزا کاربرد دارد. بدنه و پايه دستگاه تماماً از جنس استينلس استيل می باشد

مشخصات فنی

طول

60 سانتی متر

عرض

40 سانتی متر

ارتفاع با پايه

125 سانتی متر

ارتفاع بدون پايه

35 سانتی متر

 

                             

اول    قبل    بعد    آخر   

دفتر مرکزی و نمایشگاه:
اصفهان-خيابان خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
20 متر داخل خيابان صمديه لباف - روبه روی
کوچه 56- سمت چپ تلفن :03117386540-03117394965
-03116639579-03116286391

نمايشگاه شماره 2:
اصفهان-خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)- 
50 متر قبل از کوچه 31- فروشگاه
طراح سرما-  تلفن :03116634256
-03116286392-03117650619
(درصورت عدم پاسخگويی با شماره های دفتر 
مرکزی تماس حاصل فرماييد)

 گروه دکوراسيون داخلی و خارجی خانه مد            


    ww.FHO.ir