فر همبرگر ذغالی

فر همبرگر ذغالی: 
دستگاه مذکور جهت گریل(کبابی) کردن همبرگر به وسیله ذغال چوب مورد استفاده  می باشد.منقل دستگاه از جنس چدن بوده که در حاشیه آن سوراخ هایی جهت دمش هوا در نظر گرفته شده  که توسط یک فن دمنده،این کار صورت میگیرد. 
لازم به ذکر است که امکان ساخت هر نمونه شفارشی با ابعاد و طرح دلخواه امکان پذیر میباسد.


اول    قبل    بعد    آخر   

دفتر مرکزی و نمايشگاه:
اصفهان-خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
20 متر داخل خيابان صمديه لباف - روبه روی
کوچه 56- سمت چپ 
تلفن :03137352640-03137352978
-03136286391-03136639579

03136286392-03136634256
موبايل: 09130003677-09130003688
ساعات کار: از 9 صبح الی 14 و 15:00 الی 18:30