فر همبرگر ذغالی

فر همبرگر ذغالی: 
دستگاه مذکور جهت گریل(کبابی) کردن همبرگر به وسیله ذغال چوب مورد استفاده  می باشد.منقل دستگاه از جنس چدن بوده که در حاشیه آن سوراخ هایی جهت دمش هوا در نظر گرفته شده  که توسط یک فن دمنده،این کار صورت میگیرد. 
لازم به ذکر است که امکان ساخت هر نمونه شفارشی با ابعاد و طرح دلخواه امکان پذیر میباسد.


اول    قبل    بعد    آخر