فر همبرگر ذغالی

فر همبرگر ذغالی: 
دستگاه مذکور جهت گریل(کبابی) کردن همبرگر به وسیله ذغال چوب مورد استفاده  می باشد.منقل دستگاه از جنس چدن بوده که در حاشیه آن سوراخ هایی جهت دمش هوا در نظر گرفته شده  که توسط یک فن دمنده،این کار صورت میگیرد. 
لازم به ذکر است که امکان ساخت هر نمونه شفارشی با ابعاد و طرح دلخواه امکان پذیر میباسد.


اول    قبل    بعد    آخر   

دفتر مرکزی و نمایشگاه:
اصفهان-خيابان خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
20 متر داخل خيابان صمديه لباف - روبه روی
کوچه 56- سمت چپ تلفن :03117386540-03117394965
-03116639579-03116286391

نمايشگاه شماره 2:
اصفهان-خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)- 
50 متر قبل از کوچه 31- فروشگاه
طراح سرما-  تلفن :03116634256
-03116286392-03117650619
(درصورت عدم پاسخگويی با شماره های دفتر 
مرکزی تماس حاصل فرماييد)

 گروه دکوراسيون داخلی و خارجی خانه مد            


    ww.FHO.ir