پاپ کورن وارداتی

ارابه این دسگاه بایستی جداگانه تهیه شود

مشخصات فنی

 

 

عرض*عمق*ارتفاع  

 

 

50*36*74 سانتیمتر

 

 

رنج دمایی

 

 

220-270 درجه

 

 

وزن دستگاه 

 

 

93 کیلوگرم 

 

 

برق مصرفی  

 

 

220 ولت

 

 

توان مصرفی  

 

 

1.44 کیلووات 

 

 

         بعد    آخر   

دفتر مرکزی و نمایشگاه:
اصفهان-خيابان خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
20 متر داخل خيابان صمديه لباف - روبه روی
کوچه 56- سمت چپ تلفن :03117386540-03117394965
-03116639579-03116286391

نمايشگاه شماره 2:
اصفهان-خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)- 
50 متر قبل از کوچه 31- فروشگاه
طراح سرما-  تلفن :03116634256
-03116286392-03117650619
(درصورت عدم پاسخگويی با شماره های دفتر 
مرکزی تماس حاصل فرماييد)

 گروه دکوراسيون داخلی و خارجی خانه مد            


    ww.FHO.ir