فریزر صندوقی


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

این فریزر ساخت شرمت Liebherr آلمان بوده و از لحاظ کیفیت می توان گفت که کاملاً بی رقیب می باشد. همچنین این فریزر قابلیت تبدیل شدن به فریزر بستنی ایتالیایی را نیز به سادگی و با کیفیت بالا دارد.

 

 

 

 
*
 
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.  


                
                                                                                                                                                                                                              

   برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد[1]

دفتر مرکزی و نمايشگاه:
اصفهان-خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
20 متر داخل خيابان صمديه لباف - روبه روی
کوچه 56- سمت چپ 
تلفن :03137352640-03137353265
-03136286391-03136639579
موبايل: 09130003677-09130003688
نمايشگاه شماره 2:
اصفهان-اتوبان خرازی- خيابان شهيدان غربی- 50 متر مانده به کوچه 41- سمت چپ  
تلفن :03136634256-03136286392
ساعات کار: از 9 صبح الی 18 عصر بصورت یکسره
(درصورت عدم پاسخگويی با شماره های دفتر 
مرکزی تماس حاصل فرماييد)