فریزر صندوقی


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

این فریزر ساخت شرمت Liebherr آلمان بوده و از لحاظ کیفیت می توان گفت که کاملاً بی رقیب می باشد. همچنین این فریزر قابلیت تبدیل شدن به فریزر بستنی ایتالیایی را نیز به سادگی و با کیفیت بالا دارد.

 

 

 

 
*
 
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.  


                
                                                                                                                                                                                                              

   برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد[1]

دفتر مرکزی و نمایشگاه:
اصفهان-خيابان خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
20 متر داخل خيابان صمديه لباف - روبه روی
کوچه 56- سمت چپ تلفن :03117386540-03117394965
-03116639579-03116286391

نمايشگاه شماره 2:
اصفهان-خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)- 
50 متر قبل از کوچه 31- فروشگاه
طراح سرما-  تلفن :03116634256
-03116286392-03117650619
(درصورت عدم پاسخگويی با شماره های دفتر 
مرکزی تماس حاصل فرماييد)

 گروه دکوراسيون داخلی و خارجی خانه مد            


    ww.FHO.ir