دستگاه چاپ بیسکویت
 

مشخصات فنی BF.817

 

طول * عرض * ارتفاع

 

170*80*145 سانتیمتر

 

ولتاژ

 

380 ولت

 

آمپراژ

 

25 آمپر

 

وزن دستگاه

 

1200 کیلوگرم

 

ظرفیت تولید در 8 ساعت

 

4 تن

 

                       

مشخصات فنیBF.1017

 

طول * عرض * ارتفاع

 

170*100*145 سانتیمتر

 

ولتاژ

 

380 ولت

 

آمپراژ

 

25 آمپر

 

وزن دستگاه

 

1400 کیلوگرم

 

ظرفیت تولید در 8 
ساعت

 

6 تن

 

مشخصات فنی BF.521

 

طول * عرض * ارتفاع

 

170*50*145 سانتیمتر

 

ولتاژ

 

380 ولت

 

آمپراژ

 

25 آمپر

 

وزن دستگاه

 

930 کیلوگرم

 

ظرفیت تولید در 8 ساعت

 

5/2 تن

 
























































دفتر مرکزی و نمايشگاه:
اصفهان-خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
20 متر داخل خيابان صمديه لباف - روبه روی
کوچه 56- سمت چپ 
تلفن :03137352640-03137353265
-03136286391-03136639579
موبايل: 09130003677-09130003688
نمايشگاه شماره 2:
اصفهان-اتوبان خرازی- خيابان شهيدان غربی- 50 متر مانده به کوچه 41- سمت چپ  
تلفن :03136634256-03136286392
ساعات کار: از 9 صبح الی 18 عصر بصورت یکسره
(درصورت عدم پاسخگويی با شماره های دفتر 
مرکزی تماس حاصل فرماييد)

 

گروه دکوراسيون داخلی و خارجی خانه مد



 

 www.FHO.ir