دستگاه چاپ بیسکویت
 

مشخصات فنی BF.817

 

طول * عرض * ارتفاع

 

170*80*145 سانتیمتر

 

ولتاژ

 

380 ولت

 

آمپراژ

 

25 آمپر

 

وزن دستگاه

 

1200 کیلوگرم

 

ظرفیت تولید در 8 ساعت

 

4 تن

 

                       

مشخصات فنیBF.1017

 

طول * عرض * ارتفاع

 

170*100*145 سانتیمتر

 

ولتاژ

 

380 ولت

 

آمپراژ

 

25 آمپر

 

وزن دستگاه

 

1400 کیلوگرم

 

ظرفیت تولید در 8 
ساعت

 

6 تن

 

مشخصات فنی BF.521

 

طول * عرض * ارتفاع

 

170*50*145 سانتیمتر

 

ولتاژ

 

380 ولت

 

آمپراژ

 

25 آمپر

 

وزن دستگاه

 

930 کیلوگرم

 

ظرفیت تولید در 8 ساعت

 

5/2 تن

 
دفتر مرکزی و نمایشگاه:
اصفهان-خيابان خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
20 متر داخل خيابان صمديه لباف - روبه روی
کوچه 56- سمت چپ تلفن :03117386540-03117394965
-03116639579-03116286391

نمايشگاه شماره 2:
اصفهان-خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)- 
50 متر قبل از کوچه 31- فروشگاه
طراح سرما-  تلفن :03116634256
-03116286392-03117650619
(درصورت عدم پاسخگويی با شماره های دفتر 
مرکزی تماس حاصل فرماييد)

 گروه دکوراسيون داخلی و خارجی خانه مد            


    ww.FHO.ir